Sitemize destek vermek için aşağıdaki kodları sitenizin ana sayfasında uygun bir yere yapıştırabilirsiniz.

4 Kasım 2007 Pazar

Küresel ısınma büyük ‘güvenlik tehdidi’

ABD’nin iki düşünce kuruluşunun hazırladığı ortak raporda, küresel ısınmanın, ABD’nin tarihte karşı karşıya kaldığı en büyük ulusal güvenlik tehditlerinden biri olabileceği” ileri sürüldü.

AMSTERDAM - “Center for Strategic and International Studies” ve “Center for a New American Security” adlı kuruluşların desteğiyle oluşturulan, güvenlik ve iklim uzmanlarını bir araya getiren bir panel tarafından hazırlanan, pazartesi günü kamuoyuna açıklanması beklenen rapora göre, küresel ısınmanın olası sonuçları, son 20 yıl içerisinde oldukça küçümsendi.

Raporda, küresel ısınma sonucu, “göç patlaması yaşanacağı, su ve diğer kaynaklar üzerinde savaşlar çıkacağı, zengin ve yoksul ülkeler arasındaki gerginliğin artacağı, ülkelerin nükleer enerjiye daha çok ilgi gösterecek olmasından ötürü, nükleer silahların yayılması ile ilgili kaygıların yükseleceği” belirtilirken, gelecek 30 yıl içerisinde, dünyanın en kritik bölgelerinde “iklime bağlı istikrarsızlıklar yaşanacağına” dikkat çekildi.

Raporda su üzerindeki çatışmalar konusunda özellikle Orta Doğu bölgesine dikkat çekildi.

“NÜKLEER SAVAŞ SONRASI GİBİ OLABİLİR”
Raporda, ortalama küresel sıcaklığın 2040 yılına kadar en az 1,3 santigrat derece artmasıyla, en çok 5,6 santigrat derece artması ihtimalleri karşısında olası senaryolar sıralandı.

Sıcaklığın 1,3 santigrat derece gibi en düşük düzeyde arttığı bir ortamda “ABD’ye yönelik göçlerin artacağı, hastalıkların yayılacağı, Afrika’daki zayıf devletler arasında yeni savaşların baş göstereceği ve dünyada ülkeler arasındaki gücün, doğal kaynaklara ulaşabilmelerine göre yeniden dağılacağı” gibi sonuçlar ortaya konuldu.

İklimdeki aşırı değişiklik halinde ise “modern insan yaşamının her alanının baştan sona istikrarsız hale geleceği” kaydedildi.

Raporda, bu sonuçlar, dünyada yaşanabilecek bir top yekun nükleer savaş sonrasında insanların karşılaşacakları yaşam koşullarıyla benzerlikler taşıyacağı kaydedildi.

Rapora katkı yapanlar arasında CIA eski başkanı James Woolsey, ABD eski başkanı Bill Clinton döneminin Beyaz Saray Sekreteri John Podesta, eski başkan yardımcısı Al Gore’un güvenlik danışmanı Leon Fuerth, ABD Ulusal Bilimler Akademisi başkanı Ralph Cicerone da bulunuyor.

Kaynak : NTV-MSNBC VE AJANSLAR